Počas spolupráce sa nám podarilo prirodzeným, natívnym spôsobom zviditeľniť vo viacerých hodnotných médiách. Ďakujeme. Špeciálne oceňujeme najmä vysokú osobnú zaangažovanosť a snahu majiteľky - pani Manuely Kočišovej.

RNDr. Elena Krátka, Modrá púpava

 

Mediálnu podporu našej značky a trojročnú spoluprácu hodnotím ako vysoko nadštandardnú. Značka a aj produkty boli komunikované cez čitateľsky zaujímavé témy a naprieč všetkými médiami – TV, print, rozhlas a online. Naše saponínové a aj iné produkty sa dostali do povedomia našich spotrebiteľov a zvýšil sa predaj.

MUDr. Oto Sova, CSc., Reparexshop