Plánovanie a PR stratégia

Vymyslíme stratégiu komunikácie a pripravíme mediálny plán pre váš produkt alebo službu – čo, ako, kedy a kde komunikovať. Poskytneme odborné poradenstvo.

Mediálne výstupy

Máme dobré vzťahy s mienkotvornými, odbornými, ekonomickými alebo lifestylovými médiami. Napíšeme pútavé tlačové správy a kreatívne PR články. Vyberieme  najvhodnejšie  média, kde bude vaša značka komunikovaná a ktoré oslovia vašu cieľovú skupinu.

Tlačové besedy

Pre našich klientov organizujeme tlačové besedy alebo pracovné raňajky, kde pozývame vybraných novinárov. Výsledkom bude väčší počet mediálnych výstupov v krátkom čase. 

Prieskumy

V rámci PR komunikácie vieme zrealizovať multiklientské prieskumy, ktoré dajú článkom nadhodnotu, vyzdvihnú ich odbornosť a zabezpečia vyššiu čítanosť článkov.

Krízová komunikácia

V súčasnej digitálnej dobe dokážu značky prísť o dobré meno a povesť zo dňa na deň. Dôležitá je profesionálne riadená a dobre zvládnutá krízová komunikácia.

Public relations v Českej republike

Pozitívnu publicitu vašej značky vieme zabezpečiť aj u našich susedov, v Českej republike.

Monitoring médií

Monitorujeme printové, online média, rádio a televíziu. Budete mať prehľad kde a kedy bola vaša značka komunikovaná.

Sociálne siete

Zabezpečíme pravidelnú, kreatívnu a efektívnu komunikáciu na sociálnych sieťach s vašimi nasledovateľmi. Pripravíme mesačný plán, ktorý podporí vašu značku a vybuduje vzťahy so zákazníkmi.

Webové stránky

Vaše stránky ožijú - obsahovo naplníme novú webovú stránku, upravíme texty starej stránky alebo zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu vášho súčasného webu.

Grafika

Graficky a obsahovo pripravíme akékoľvek printové alebo onlinové materiály - brožúry, letáčiky, interné časopisy, bannery, vizuály a postaráme sa aj o vašu korporátnu identitu.


Influenceri

Novodobý fenomén, ktorý podporuje branding, poznateľnosť značky a predaj. Starostlivo vyberieme infleuncerov, ktorí budú prínosom pre vašu značku.