Klasické verzus platené PR


Public relations to je snaha spoločností o ovplyvňovanie verejnej mienky prostredníctvom médií - televízie, rozhlasu, printu alebo onlinu. PR je dôležité pri dosahovaní komunikačných a predajných cieľov firiem. Formuje verejnú mienku a získava, respektíve upevňuje dôveru prostredníctvom budovania vzťahov s verejnosťou. Aký je ale rozdiel medzi klasickým a plateným PR? Túto odpoveď už pozná málokto.

pr agentra Manolijpg

Klasické/to ozajstné PR

 • článok nenesie označenie inzercia
 • je z dielne redakcie, je podpísaný pod ním novinár (redakčný článok)
 • prezentuje vyjadrenie aj iného odborníka, nie len vaše
 • pôsobí dôveryhodnejšie, lebo pochádza z neutrálneho zdroja
 • je objektívnejšie
 • nepôsobí na čitateľa ako reklama
 • nesie kvalitný obsah
 • mediálny priestor je potrebné získať  (lobing PR agentúr)
 • má väčšiu silu

Platené PR, inzercia

 • pod článkom je napísané inzercia alebo platený PR článok, čím má menší dosah
 • je napísaný spoločnosťou a pôsobí komerčne
 • prezentuje iba stanoviská firmy/jednej osoby
 • môže vyznievať neobjektívne
 • je napísaný v mene značky alebo produktu
 • mediálny priestor si firma musí zakúpiť za vysoké náklady
 • má menšiu silu, nakoľko reklamou sú čitatelia presýtení
Tak ako by ste sa rozhodli? Platené či klasické PR?

S prianím pekného dňa

MK