Bez dizajn manuálu je potenciál rastu značky malý

Dá sa bez neho zaobísť, no ak to so svojou značkou myslíte vážne a chcete, aby rástla a prosperovala, je nevyhnutný. Čo všetko by mal dizajn manuál obsahovať a čo si potrebujete dobre premyslieť pred jeho vytvorením?

tvorba grafikyjpg

Firemná identita je akási „autorita“ vašej spoločnosti, všetko zastrešujúca a vynárajúca sa v mysliach spotrebiteľov. Dáva o firme okoliu určitý obraz prostredníctvom dizajnu a odlišuje ju od konkurencie. Vizuálnou identitou si spoločnosť zároveň buduje značku–brand.

Spoločnosť, ktorá má dizajn manuál a navyše sa ním aj riadi, pôsobí profesionálnejšie, dôveryhodnejšie a jej potenciál rastu na trhu je oveľa jednoduchší.

Manuál firemnej identity pozostáva z grafických prvkov a z pravidiel pre ich používanie. Zosúlaďuje grafické prvky od loga, fontov, farieb až po ich využitie. Hlavným cieľom dizajn manuálu je zachovať vizuálnu a komunikačnú jednotu a významná je aj úspora času.

Vizuálna jednota je kľúčová pre efektívnu komunikáciu značky. Každá spoločnosť, ktorá sa chce na trhu presadiť, potrebuje oslovovať svoju cieľovú skupinu cez rôzne komunikačné kanály, napr. prostredníctvom webu, newslettrov, letákov, vizitiek, na baliacich materiáloch, obálkach alebo na sociálnych sieťach, cez reklamy a pod.  Tieto kanály potrebujú byť jednotné na to, aby sa postupne ukladali do podvedomia zákazníkov.

_________

„Vizuálna a komunikačná jednota,

úspora času.“

________

Tým, že dizajn manuál zhromažďuje v jednom dokumente všetky informácie vizuálnej identity, je ľahko dostupným pre tých, ktorý s ním potrebujú pracovať teraz alebo v budúcnosti. Môže ísť o grafikov, dizajnérov alebo iných externých dodávateľov. Všetci, ktorí ho dostanú do ruky, sa budú riadiť rovnakými kritériami pri vytváraní dizajnu a zároveň sa budú podieľať na tvorbe firemnej identity.

Čo by mal obsahovať základný dizajn manuál?

Veľkosť dizajn manuálu závisí od konkrétnych potrieb spoločnosti. Ak spoločnosť potrebuje využívať hlavičkový papier alebo si chce dať vyrobiť lepiace pásky s logom, dizajn manuál by mal zahŕňať uvedené špecifikácie. Neexistuje presná šablóna, avšak sú isté základné prvky, ktoré by mal manuál firemnej identity obsahovať:

1.   Logá

Logo je najviac rozpoznateľným prvkom značky a je predpokladom jej úspešnosti. V manuáli by mali byť definované informácie pre správne použitie loga a jeho verzií pre odlišné typy médií: 

 • anagram alebo symbol: grafický prvok tvoriaci súčasť loga
 • slogan (voliteľný): krátka fráza s posolstvom
 • definovanie mriežky a ochrannej zóny: vytvára prázdny priestor okolo loga na zabezpečenie jeho čitateľnosti
 • použitie loga: minimálna odporúčaná veľkosť loga bez toho, aby sa stratila jeho čitateľnosť pri tlači
 • pozitívne a negatívne priestorové logá: biele na čiernom pozadí a čierne na bielom pozadí alebo farebné varianty použité na pozadí
 • umiestnenie loga: ukážka toho, ako by mala byť značka prezentovaná na rôznych farbách a fotografiách
 • nesprávne používanie loga: akoby sa grafické prvky značky nemali aplikovať vrátane deformácií, farebných zmien alebo nesprávnych veľkostí
 trickopnglogo finalpng
2. Firemné farby

Výber primárnych a sekundárnych firemných farieb je jedným z najdôležitejších prvkov brandingu značky. Firemné farby by mali byť oku lahodiace alebo kontrastné kombinácie, ktoré dokážu ihneď zaujať. V dizajn manuáli nájdete zadefinované typy farieb pre ich využívanie v online priestore – na webe, sociálnych sieťach alebo printe – na vizitkách, obalových materiáloch a pod. Farby by mali byť zadefinované v kódoch:

 • CMYK: ide o číslice označujúce kombináciu štyroch farieb. Využívaný je hlavne pri tlači, príklad: CMYK 92 11 18 6.
 • RGB: kombinácia troch základných farieb využívaných hlavne pre kvalitné zobrazenie v digitálnych formátoch, príklad 184 51 713.
 • HTML: kód, ktorý je tvorený krížikom a kombináciou 6-tich číslic a písmen. Používa sa na identifikáciu farieb vo webovom dizajne a v praxi  vyzerá takto: #65238B.

Všetky zadefinované farby sa môžu pri použití v rôznych médiách do istej miery líšiť. Najlepšou stratégiou je preto najprv si zadefinovať farbu a následne hľadať jej digitálne ekvivalenty.

3. Typografia - font písma

Aj vám sa už stalo, že ste iba na základe textu v reklame vedeli identifikovať značku? Napr. taká Nivea je na základe typografie veľmi ľahko rozpoznateľná. 

Každá značka by mala mať zadefinovanú kombináciu dvoch typografií. Základná by mala byť totožná s tou použitou v logu a druhá vedľajšia býva využívaná pre ďalšie texty. Obe by mali spolu ladiť a dopĺňať sa a mali by sa dať využívať ako v printe, tak aj v online. 

4. Použiteľnosť 

Každá spoločnosť v závislosti od segmentu, v ktorom podniká, môže grafické prvky z dizajn manuálu využívať v tlačenej podobe, napr. na vizitky, brožúry, propagačné materiály, perá, tričká alebo aj v online priestore, v podobe reklamných bannerov, kreatívy na sociálnych médiách či na webe. Súčasťou manuálu by mali byť aj ich vizuálne príklady.

________

„Dizajn manuál:

základ pre akýkoľvek dizajnový projekt.“

________

Hlavným cieľom je vytvoriť taký dizajn manuál, ktorý bude základným stavebným prvkom pre akýkoľvek dizajnový projekt. Ak chcete zlepšiť a zefektívniť imidž svojho podnikania a potrebujete svoju značku nasmerovať tým správnym smerom, napíšte nám (manoli@manoli.sk). S tvorbou dizajn manuálu alebo s grafikami vám radi pomôžeme.

transparent_business_card_mockup_dark_edition_39jpg

Identita značky. Ako začať?

Predtým ako sa rozhodnete pre vytvorenie dizajn manuálu, mali by ste si zadefinovať, o čom je vaša spoločnosť a aký je jej vzťah k cieľovému publiku. Položte si otázku: Ako chcete, aby vaši zákazníci alebo verejnosť vnímali vašu značku? Zadefinujte si tiež detailne, aké služby a produkty ponúkate a aký je za tým étos. Všetky tieto aspekty sa premietnu do identity značky – loga, tvarov, farieb, typografie či sloganu.

 •  pochopenie vášho podnikania a značky

Na začiatok je potrebné porozumieť svojmu podnikaniu a zadefinovať si to, čo by ste chceli dosiahnuť z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Zadefinujete si svoje obchodné poslanie, hodnoty a vašu víziu. Položte si tiež otázky: Čím vyniká vaša firma v porovnaní s konkurenciou? Aké je jej postavenie na trhu?

 •  zadefinujte si svoju cieľovú skupinu

Aký typ ľudí si kúpi váš produkt? Spíšte si ich demografické údaje, ako je vek, rodinný stav, príjem, pohlavie atď.  Opýtajte sa sami seba, prečo si ľudia kupujú moju službu alebo produkt? Čo má hlavný vplyv na ich kúpu? Ako najčastejšie nakupujú náš tovar? A ako urobiť produkt alebo službu dostupnejšími?  

 • napíšte si étos vašej značky

Úspešná značka nepredáva produkty, ale predáva étos. Je to súbor princípov, ktorým sa majú ľudia riadiť v rámci slobodného a zodpovedného jednania vo vašej spoločnosti.  Vytvorený étos bude silným základom a presvedčením o vašich produktoch alebo službách. Je to v podstate charakter vašej značky. Napr. slovenská spoločnosť vyrába výživové doplnky a kozmetiku a jej cieľom je vyrábať kvalitné a účinné produkty doma na Slovensku pod taktovkou odborníkov a s dokázateľnými výsledkami.

Po spísaní týchto troch bodov lepšie porozumiete svojej značke, viac pochopíte vaše podnikanie a zároveň budete mať jasno v tom, čo chcete dosiahnuť. Získané informácie budú zároveň základom pre úspešné budovanie identity vašej značky.